Yükleniyor

İnsan Kaynakları

Bu hususlara ek olarak, tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, hizmet aldığımız danışman firmaların çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkililerinin kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, mesleki, finansal ve müşteri işlem verileri ile özgeçmişleri sözleşme ve/veya ihale süreçlerinin, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin ve ücret politikasının, mal/hizmet satın alım ile mal/hizmet satış süreçlerinin, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde vize başvurularının, yapılması dâhil olmak üzere seyahat organizasyonlarının yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuata ve Ardıç Otomotiv politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bu hususlara ek olarak, tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, hizmet aldığımız danışman firmaların çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkililerinin kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, mesleki, finansal ve müşteri işlem verileri ile özgeçmişleri sözleşme ve/veya ihale süreçlerinin, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin ve ücret politikasının, mal/hizmet satın alım ile mal/hizmet satış süreçlerinin, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde vize başvurularının, yapılması dâhil olmak üzere seyahat organizasyonlarının yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuata ve Ardıç Otomotiv politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.